home proiecte presa evenimente programe forum contact linkuri

 

Centrul de Informare al Comisiei Europene in Romania

Patronatul Judetean al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Iasi

Patronatul Judetean al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Iasi face parte din Consiliul National al Intreprinderilor Private mici si mijlocii din Romania (CNIPMMR).
CNIPMMR este una din primele organizatii patronale reprezentative la nivel national infiintate in Romania.

MISIUNE
- promovarea si apararea intereselor economice, de productie, comerciale, financiare, juridice si de orice natura ale intreprinderilor private mici si mijlocii la nivel local, national si international.

- dezvoltarea şi creşterea competitivităţii sectorului privat de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), prin crearea unui mediu favorizant - juridic, instituţional, economic, tehnic, ştiinţific, educaţional, informaţional şi cultural - înfiinţării, funcţionării şi amplificării performanţelor firmelor în contextul integrării României în Uniunea Europeană.

OBIECTIVE
- promovarea si apararea intereselor intreprinderilor private in relatia cu autoritatile publice precum si cu alte organisme si organizatii din Romania
- stimularea, prin modalitati specifice, a privatizarii si a infiintarii de intreprinderi mici si mijlocii cu capital privat sau cu participare straina
- promovarea si protectia intereselor IMM-urilor private din Romania pe plan international, in special in Uniunea Europeana
- interventii la organele puterii si administratiei locale privind participarea reprezentantilor organizatiilor patronale ale intreprinderilor cu capital privat, la comisiile de interes local care se ocupa de problemele legate de activitatea societatilor comerciale.
- conlucrarea cu sindicate, patronate, camere de comert si alte organizatii profesionale locale si cu organe ale administratiei locale in adoptarea solutiilor ce prezinta inters pentru intreprinderile private.
- actionarea in toate domeniile pentru a crea un mediu favorabil infiintarii, functionarii, dezvoltarii si perfectionarii IMM-urilor.
- promovarea principiilor de independenta si de solidaritate in relatiile dintre IMM-uri si incurajarea cooperarii prin masuri economice si mijloace juridice care sa le asigure o buna functionalitate si profit ridicat.
- acordarea de asistenta IMM-urilor din zona, in domeniile: managerial, economic, social, tehnic, financiar, educational si juridic.
- organizarea de manifestari tehnico-stiintifice, seminarii, conferinte, expozitii si targuri comerciale si alte asemenea activitati la nivel local, national pentru IMM-urile din zona si reprezentarea acestora in fata organelor si organizatiilor nationale.
- actionarea pentru respectarea legalitatii, eticii profesionale, precum si a normelor privind concurenta loiala in activitatea economica si in relatiile dintre IMM-uri.
- participarea activa pe plan local la dialogul social si la punerea in valoare a experientei, cunostintelor si informatiilor acumulate, care sa facilitaze elaborarea deciziilor si a actelor normative ce intereseaza activitatea IMM-urilor.

DIRECTII PRINCIPALE DE ACTIUNE
Asigurarea de informatii privind:
- Surse de finantare, programe in curs de derulare
- Etapele de pregatire in vederea obtinerii de finantari
- Programe de instruire si consultanta de interes pentru membrii CNIPMMR
- Oportunitati de afaceri din tara si strainatate
- Organizarea de targuri si expozitii cu caracter national si international
- Organizarea de misiuni economice in strainatate
- Legislatia in vigoare cu impact asupra sectorului de IMM-uri cu modificarile survenite

Asigurarea reprezentarii intereselor IMM-urilor prin:
- Participarea prin reprezentanti, la nivel regional si national la organismele tripartite
- Promovarea parteneriatului public-privat

Sprijin direct sau prin partenerii nostri in solutionarea problemelor legate de:
- Obtinerea avizelor de functionare, omologare
- Abuzuri ale organelor de control

Organizarea de intalniri cu reprezentanti ai sectorului bancar, ai administratiei centrale si locale de stat, personalitati ale mediului de afaceri, membrii grupului parlamentar de sprijin, presa centrala si locala
Consultanta juridica si economica in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
Intocmirea si transmiterea dosarelor pentru accesarea diverselor surse de finantare
Organizarea de cursuri pe diferite tematici de interes

DREPTURI SI OBLIGATII MEMBRII PJIMM IASI
Poate fi membru al PJIMM Iasi orice societate comerciala cu capital privat, infiintata in conformitate cu legislatia in vigoare, indiferent daca a fost constituita de la inceput cu capital privat sau s-a privatizat ulterior, asociatiile familiale sau persoanele fizice autorizate, indiferent de domeniul de activitate, care adera in mod liber, la prevederile STATUTULUI
De asemenea, pot fi membri ai PJIMM Iasi asociatii patronale la nivel local, national sau avand caracter profesional.
Pot fi membri sustinatori ai PJIMM Iasi si diverse persoane fizice, precum si alte persoane juridice neguvernamentale apolitice, care, fie ca opteaza liber pentru acesta forma, fie nu indeplinesc conditiile statutare (cum ar fi, de exemplu reprezentantele in Romania a unor firme straine).

Membrii PJIMM Iasi au urmatoarele drepturi:
a. Sa beneficieze de sprijin, asistenta si indrumare in activitatea economica, de productie etc. corespunzator obiectului sau de activitate.
b. Sa primeasca toate informatiile de care dispune PJIMM Iasi, referitoare la problemele comerciale, financiare, bancare, juridice, marketing, si in alte domenii de activitate.
c. Sa fie aparat impotriva concurentei neloiale si impotriva abuzurilor administrative si sindicale.
d. Sa primeasca publicatiile editate de CNIPMMR, contra cost sau gratuit, dupa caz, sa publice in ele articole, comunicari, informatii si reclame.
e. Sa beneficieze in mod gratuit sau cu plata, de programele de pregatire, de serviciile cluburilor, bazelor sportive si altor tipuri de activitati organizate de CNIPMMR si/sau de PJIMM Iasi.

Membrii PJIMM Iasi au urmatoarele obligatii:
a. Sa actioneze pentru realizarea obiectului de activitate al PJIMM Iasi, in vedera indeplinirii scopurilor din statut.
b. Sa respecte statutul PJIMM Iasi si hotararile organismelor de conducere.
c. Sa respecte normele de etica profesionala si tinuta morala in relatiile cu ceilalti membri PJIMM Iasi si cu parteneri de contracte.
d. Sa militeze pentru crestera prestigiului atat al CNIPMMR cat si al PJIMM Iasi si al membrilor acesteia, in tara si strainatate.
e. Sa participe la actiunile organizate de CNIPMMR si /sau PJIMM Iasi.
 

 
     

© 2007 PJIMM Iasi. Produced by Creativ Design